MEĐUNARODNO NATJECANJE PJEVAČKIH ZBOROVA
Međunarodno natjecanje pjevačkih zborova
Zadar ~ Hrvatska
24. ~ 27. 5. 2018.
O Natjecanju

Rezultati 2018.

MJEŠOVITI ZBOROVI    BODOVI /NAGRADA
1. Cardinal Singers Sveučilišta u Louisvillu, Louisville - SAD   95/ 1. nagrada i Zlatni križić opatice Čike
2. Komorni zbor Glasis,Markovci - Slovenija   92,33/ 1. nagrada i Srebrni križić opatice Čike
3. Christophorus Kantorei, Altensteig - Njemačka   90,67/ 1. nagrada i Brončani križić opatice Čike
4. Mješoviti zbor Sveučilišta u Stockholmu, Stockholm - Švedska   86,67/ 2. nagrada
5. Akademski pjevački zbor VRŠ Tehničkog Sveučilišta u Ostravi, Ostrava - Češka   85/ 2. nagrada
6. Mješoviti zbor Umjetničke akademije u Splitu, Split - Hrvatska   83,67/ 2. nagrada
7. Hrvatsko pjevačko glazbeno društvo Zoranić, Zadar - Hrvatska   79/ 3. nagrada
8. Akademski zbor Bazilike Srca Isusova u Zagrebu Palma, Zagreb - Hrvatska   75,67/ 3. nagrada
9. Mješoviti vokalni ansambl Schola Cantorum, Split - Hrvatska   74,33/ 3. nagrada
10. Pjevački ansambl Josip Štolcer Slavenski, Čakovec - Hrvatska   74/ 3. nagrada
11. Vokalni ansambl Mater Libertatis, Zagreb - Hrvatska      65,33/ diploma
     
ŽENSKI ZBOROVI    BODOVI /NAGRADA
1. Ženski vokalni ansambl Schola Cantorum, Split - Hrvatska         86,67/ 2. nagrada
2. Vokalni ansambl Samoborke, Samobor - Hrvatska   80,67/ 2. nagrada
3. Ženski zbor Dange, Klaipeda - Litva   79/ 3. nagrada
     

POSEBNE NAGRADE

Velika nagrada grada Zadra:

Cardinal Singers Sveučilišta u Louisvillu, Louisville - SAD

Najbolji izbor programa:

Cardinal Singers Sveučilišta u Louisvillu, Louisville - SAD

Najbolja izvedba skladbe iz epohe renesanse:

Komorni zbor Glasis, Markovci - Slovenija
Jacobus Gallus: Pater noster, qui es in coelis

Najbolja izvedba djela suvremenog autora:

Christophorus Kantorei, Altensteig - Njemačka
Ray Murray Schafer: Chant to Make the Magic Work

Povelju Hrvatskog društva skladatelja za najbolju izvedbu skladbe hrvatskog autora:

Ženski vokalni ansambl Schola Cantorum, Split - Hrvatska
Vlado Sunko - Zdravo Marijo

  • Međunarodno natjecanje pjevačkih zborova Zadar
  • Koncertni ured Zadar
  • Poljana Šime Budinića 3
  • Kneževa palača, 1. kat
  • 23000 Zadar, Hrvatska
  • +385 23 627 762
© Koncertni ured Zadar 2019 - sva prava pridržana