MEĐUNARODNO NATJECANJE PJEVAČKIH ZBOROVA
Međunarodno natjecanje pjevačkih zborova
Zadar ~ Hrvatska
24. ~ 27. 5. 2018.
O natjecanju

Program 2018.

11. Međunarodno natjecanje pjevačkih zborova Zadar

24. – 27. 5. 2018.

 

Četvrtak, 24. 5.

SVEČANO OTVORENJE
katedrala sv. Stošije, 20:00 h
Zbor Slovenske filharmonije
Sebastjan Vrhovnik, dirigent
J. Gallus, D. Močnik, M. Strmčnik, U. Krek, P. Merkù, S. Osterc,
A. Čopi, F. Kimovec, A. Stepanovič, A. Lajovic, K. Pahor

Petak, 25. 5.

AKUSTIČKE PROBE
Koncertna dvorana braće Bersa, Kneževa palača, 16:00 – 17:10 h
16:00 – 16:10 Komorni zbor Glasis (Markovci, Slovenija)
16:10 – 16:20 Ženski zbor Dangė (Klaipeda, Litva)
16:20 – 16:30 Akademski pjevački zbor VSB - Tehničko sveučilišta Ostrava, dirigent: Adam Sedlicky (Ostrava, Češka)
16:30 – 16:40 Cardinal Singers Sveučilišta u Louisvillu (Louisville, SAD)
16:40 – 16:50 Hrvatsko pjevačko glazbeno društvo Zoranić (Zadar, Hrvatska)
16:50 – 17:00 Christophorus Kantorei (Altensteig, Njemačka)
17:00 – 17:10 Zbor Sveučilišta u Stockholmu (Stockholm, Švedska)

NATJECANJE
Koncertna dvorana braće Bersa, Kneževa palača, 18:00 – 20:40 h
18:00 – 18:20 Komorni zbor Glasis (Markovci, Slovenija)
18:20 – 18:40 Ženski zbor Dangė (Klaipeda, Litva)
18:40 – 19:00 Akademski pjevački zbor VSB - Tehničko sveučilišta Ostrava, dirigent: Adam Sedlicky (Ostrava, Češka)
19:00 – 19:20 Cardinal Singers Sveučilišta u Louisvillu (Louisville, SAD)
19:20 – 19:40 ***stanka
19:40 – 20:00 Hrvatsko pjevačko glazbeno društvo Zoranić (Zadar, Hrvatska)
20:00 – 20:20 Christophorus Kantorei (Altensteig, Njemačka)
20:20 – 20:40 Zbor Sveučilišta u Stockholmu (Stockholm, Švedska)

15. PROMENADNI NASTUPI
Morske orgulje, Pozdrav Suncu, 19:20 – 20:40 h
19:20 – 19:40 Ženski zbor Dangė (Klaipeda, Litva)
19:40 – 20:00 Akademski pjevački zbor VSB - Tehničko sveučilišta Ostrava, dirigent: Adam Sedlicky (Ostrava, Češka)
20:00 – 20:20 Cardinal Singers Sveučilišta u Louisvillu (Louisville, SAD)
20:20 – 20:40 Hrvatsko pjevačko glazbeno društvo Zoranić (Zadar, Hrvatska)

Subota, 26. 5.

AKUSTIČKE PROBE
Koncertna dvorana braće Bersa, Kneževa palača, 10:00 – 11:10 h
10:00 – 10:10 Mješoviti vokalni ansambl Schola Cantorum (Split, Hrvatska)
10:10 – 10:20 Ženski vokalni ansambl Schola Cantorum (Split, Hrvatska)
10:20 – 10:30 Akademski zbor Bazilike Srca Isusova u Zagrebu Palma (Zagreb, Hrvatska)
10:30 – 10:40 Vokalni ansambl Mater Libertatis (Zagreb, Hrvatska)
10:40 – 10:50 Pjevački zbor Josip Štolcer Slavenski (Čakovec, Hrvatska)
10:50 – 11:00 Vokalni ansambl Samoborke (Samobor, Hrvatska)
11:00 – 11:10 Mješoviti zbor Umjetničke akademije u Splitu (Split, Hrvatska)

NATJECANJE
Koncertna dvorana braće Bersa, Kneževa palača, 11:30 – 14:10 h
11:30 – 11:50 Mješoviti vokalni ansambl Schola Cantorum (Split, Hrvatska)
11:50 – 12:10 Akademski zbor Bazilike Srca Isusova u Zagrebu Palma (Zagreb, Hrvatska)
12:10 – 12:30 Vokalni ansambl Mater Libertatis (Zagreb, Hrvatska)
12:30 – 12:50 Pjevački zbor Josip Štolcer Slavenski (Čakovec, Hrvatska)
12:50 – 13:10 ***stanka
13:10 – 13:30 Vokalni ansambl Samoborke (Samobor, Hrvatska)
13:30 – 13:50 Mješoviti zbor Umjetničke akademije u Splitu (Split, Hrvatska)
13:50 – 14:10 Ženski vokalni ansambl Schola Cantorum (Split, Hrvatska)

PROMENADNI NASTUPI
Narodni trg, Forum, 11:10 – 14:35 h
11:10 – 11:30 Zbor Sveučilišta u Stockholmu (Stockholm, Švedska)
11:30 – 11:50 Cardinal Singers Sveučilišta u Louisvillu (Louisville, SAD)
11:50 – 12:10 Christophorus Kantorei (Altensteig, Njemačka)
12:10 – 12:30 Komorni zbor Glasis (Markovci, Slovenija)
12:30 – 12:50 Akademski zbor Bazilike Srca Isusova u Zagrebu Palma (Zagreb, Hrvatska)
12:50 – 13:10 Vokalni ansambl Mater Libertatis (Zagreb, Hrvatska)
13:10 – 13:30 Pjevački zbor Josip Štolcer Slavenski (Čakovec, Hrvatska)
13:30 – 13:45 Akademski pjevački zbor VSB - Tehničko sveučilišta Ostrava, dirigent: Adam Sedlicky (Ostrava, Češka)
13:45 – 14:05 Vokalni ansambl Samoborke (Samobor, Hrvatska)
14:05 – 14:20 Mješoviti zbor Umjetničke akademije u Splitu (Split, Hrvatska)
14:20 – 14:35 Mješoviti vokalni ansambl Schola Cantorum (Split, Hrvatska)

ZAVRŠNA PRIREDBA NATJECANJA
Hrvatsko narodno kazalište Zadar, 19:00 – 21:00 h
Dodjela nagrada i priznanja
Natjecanje za Veliku nagradu Grada Zadra

Nedjelja, 27. 5.

EUHARISTIJSKO SLAVLJE
katedrala sv. Stošije, 11:00 h

  • Međunarodno natjecanje pjevačkih zborova Zadar
  • Koncertni ured Zadar
  • Poljana Šime Budinića 3
  • Kneževa palača, 1. kat
  • 23000 Zadar, Hrvatska
  • +385 23 627 762
© Koncertni ured Zadar 2019 - sva prava pridržana